Onyo

Habari iliyotolewa kwenye Law & More B.V. tovuti imekusudiwa kutumika kama habari ya jumla. Hakuna haki zinazoweza kupatikana kutoka kwa habari hii. Law & More B.V. haiwezi kushikiliwa na haiwajibiki kwa uharibifu wowote unaotokana na au kama matokeo ya habari yoyote isiyokamilika na / au isiyo sahihi iliyotolewa kwenye wavuti. Habari iliyotumwa kwa Law & More B.V. kupitia barua pepe au fomu ya mawasiliano kwenye wavuti ya Law & More B.V. sio salama na haitahesabiwa kuwa ya siri.

Kushiriki