Sheria ya mkataba ni nini

Sheria ya mkataba ni sheria inayoshughulikia mikataba na makubaliano. Sheria ya mkataba inahusu uundaji na kurekodi mikataba.

Kushiriki